مرکز پخش انواع کابل شبکه نگزنس به قیمت تجاری
کابل نگزنس
کابل nexans

وارد کننده وعمده فروش کابل نگزانس بامتنوع ترین تجهیزات شبکه مارک نکسنس
کابل کت فایو رنگ طوسی شیلد وفویل دار
کابل کت سیکس رنگ نارنجی ضد حریق یوتی پی
کابل کت سیکس رنگ نارنجی شیلد وفویل